Personas dati

Personas datu izmantošana / Personas datu aizsardzība un apstrāde.
 
AJV Grupa SIA pircēja ievadītos personas datus (vārdu, tālruni, adresi, e-pastu) izmanto tikai pasūtījuma apstrādei un preču nosūtīšanai pircējam. Personas dati tiek nosūtīti transporta uzņēmumiem preču piegādes nolūkā.
 
Tikai atbildīgajiem AJV Grupa SIA darbiniekiem ir piekļuve Pircēja datiem.
 
Pircējs var jebkurā laikā pieprasīt informāciju par datiem, kas tiek glabāti par viņu, lūgt to labot vai dzēst.