Drošība

* Visas cenas norādītas EUR un ietver PVN (21%).
* Preces Pircējam nosūtīs kurjers, un gala rēķins tiks nosūtīts uz Pircēja e-pasta adresi.
* Piegādes izmaksas tiek pievienotas pasūtījuma rēķinam. Piegādes izmaksas netiks pievienotas, ja Pircējs preci izņem pats. Piegāde ir bezmaksas, ja pirkumi pārsniedz 400 eiro posmā Jēkabpils-Rīga (izņemot klavieres un ērģeles) un vairāk nekā 700 euro Latvijā (izņemot klavieres un ērģeles).
* Piegāde Latvijā un nosūtīšana (plus nosūtīšanas izmaksas) tiks pievienota jūsu izteiktajam pasūtījumam. Piegādes izmaksas Latvijā ir atkarīgas no prečes svara un katram produktam ir atšķirīgas (piemēram, ģitāra apmēram 25 euro).
* Produktu attēli ir domāti tikai ilustratīviem nolūkiem un var atšķirties no faktiskā izstrādājuma. Šaubu gadījumā sazinieties ar pārdevēju vai apmeklējiet ražotāja vietni.
* Pasūtot pārliecinieties, ka saņēmēja dati ir pareizi, jo preces tiks nosūtītas uz jūsu norādīto adresi.
* Izņemot preces pats, veicot pasūtījumu, atzīmējiet izvēles rūtiņu “Pasūtītās preces izņemšu pats”, un pasūtījumam netiks pievienota nosūtīšanas maksa.
* Klientu dati, kas ievadīti pasūtot, paliks konfidenciāli, un tiem būs pieejama tikai AJV Grupa SIA darbiniekiem.
 
Pircēja tiesības un pienākumi
 
* Pircējam ir tiesības divu gadu laikā no preces saņemšanas dienas sūdzēties Pārdevējam par precēm ar trūkumiem. Pārdevējam ir pienākums pierādīt defekta cēloni pirmajos sešos mēnešos pēc pirkuma veikšanas, bet pēc sešiem mēnešiem defekta cēloņa pierādīšanas pienākums gulstas uz Pircēju.
* Pircējam ir tiesības mēneša laikā no defekta atklāšanas iesniegt sūdzību Pārdevējam.
* Pircējam ir tiesības atgriezt preci un atgūt savu naudu gadījumā, ja pircējam ir pamatota prasība pret preci, kuru Pārdevējs nevar atrisināt. Pēc preces atgriešanas Pārdevējs pārskaita summu, kas samaksāta par Preci, uz Pircēja bankas kontu.
* Pircējam ir tiesības atteikties no pirkuma 14 dienu laikā pēc tam, kad preces ir sasniegušas pircēju. Šajā laika posmā jūs varat atsaukt naudu bez iemesla un atgriezt visu naudu, kas samaksāta par neizlietotajām precēm. Preci, kuru Pircējs jau ir izmantojis, nav iespējams atgriezt.
* 14 dienu atgriešanas laiks neattiecas uz tādiem priekšmetiem kā kompaktdiski, DVD un datoru programmatūra ar atvērtu somu. Preces, kas izgatavotas pircēja personīgajām vajadzībām.
* Pircējam ir tiesības pieprasīt pasūtījuma atcelšanu un naudas atmaksu, ja Pārdevējs nespēj izpildīt pasūtījumu noteiktajā termiņā.
* Pircējam ir tiesības lūgt informāciju no Pārdevēja.
* Pircējam ir tiesības lūgt Pārdevējam steidzamu pasūtījumu.
* Pircējam ir pienākums izlasīt pārdošanas noteikumus.
* Pircējam iepriekš jāvienojas ar pārdevēju vai jāinformē pārdevējs par tā lēmumiem attiecībā uz pasūtījumu.
* Pircējam tiek prasīts iepriekš pārliecināties, ka prece atbilst viņa vēlmēm. Šim nolūkam jūs varat iegūt informāciju no ražotāja vietnes vai lūgt informāciju vietnē Moste.lv.
* Pircējam ir pienākums izlasīt preču pārvadāšanas noteikumus.
* Pircējam ir pienākums samaksāt nosūtīšanas izmaksas, atgriežot labas un kvalitatīvas preces.
 
* NB! Juridiskām personām nav atgriešanas tiesību. Šīs atteikuma tiesības un citas patērētāja tiesības attiecas tikai uz patērētāju.
 
Pārdevēja tiesības un pienākumi
 
* Pārdevējam ir tiesības iepriekš vienoties ar Pircēju pasūtītās preces vietā piedāvāt līdzvērtīgas preces, ja pasūtīto preču krājumi ir beigušies.
* Pārdevējam ir tiesības mainīt piegādes laikus, ja krājumu nav noliktavā un tos nevar piegādāt paredzētajā laikā. Šajā gadījumā Pārdevējs, tiklīdz iespējams, paziņo Pircējam, ka piegādes laiks ir pārsniegts, un, ja Pircējs nevēlas ilgāk gaidīt vai mainīt Preci, Pircējam samaksa tiek atmaksāta.
* Pārdevējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma, kad attiecīgo preču krājumi ir beigušies. Šajā gadījumā pircējs tiks informēts un nauda tiks atmaksāta.
* Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt cenas, tekstu un preču pieejamību.
* Pārdevējs sedz preces atgriešanas izmaksas, ja pircējs ir nolēmis nesūtīt pasūtījumu, ja piegādes laiks ir pārsniegts.
* Pārdevējam ir pienākums pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad Pircējs ir atcēlis pasūtījumu vai atgriezis preci, pircēja samaksātā nauda ir atmaksāt.
* Pārdevējam ir pienākums nodrošināt preču garantiju, ja Pircējs nav pārkāpis garantijas nosacījumus.
* Pārdevējam ir pienākums labot vai nomainīt preces ar trūkumiem. Ja tas nav iespējams, pārdevējam ir pienākums pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc pārbaudes rezultātu saņemšanas, atmaksāt Pircēja samaksāto naudu.
* Pārdevējs garantē preču kvalitāti un pilnīgumu.
* Pārdevējs ir atbildīgs par precēm līdz piegādei klientam.